Confecció i instal·lació tèxtil integral d’aquest hotel situat a la localitat de Calella de Mar, ubicat a la costa del Maresme.

Els visells translúcids i els opacants utilitzats són ignífugs i combinen perfectament amb tota la roba de llit confeccionada a les nostres instal·lacions.

La textura de les llenços amb un tacte suau que permet el descans del client té una gran durabilitat de rentats, les Fundes Nòrdiques realitzades amb la combinació de la textura del cotó i un lleuger toc de polièster per a la seva durabilitat, amb els farciments nòrdics de la mateixa mesura de la funda nòrdica que dona al llit un toc d’elegància amb el plaid de llit al mateix to que la decoració dels coixins.